ในบรรดาเด็กไร้สัญชาติคนหนุ่มสาวคนนี้คือนายทองทองดีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตกระดาษซึ่งเป็นชาวไทยที่ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันเครื่องบินกระดาษในญี่ปุ่นเมื่อเก้าปีก่อน เขายังคงเป็นคนไร้สัญชาติ แม้ว่าหลายคนเกิดและโตในประเทศไทยและมีความรู้สึกว่าเป็นคนไทย แต่คนเหล่านี้รู้สึกเป็นเรื่องยากที่จะจดทะเบียนเป็นคนไทย

เพราะไม่มีใบสูติบัตรและปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนทางราชการ นอกจากนี้ในงานสัมมนาผู้ไร้สัญชาติหลายคนที่เกิดในประเทศไทย แต่ยังไม่มีสัญชาติไทยได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ยากลำบากของพวกเขา พวกเขาบ่นว่าไม่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเข้าถึงการดูแลสุขภาพแบบสากลและสูญเสียโอกาสในการเรียนต่อและหางานทำ

Categories: news