ชมความคลาสสิกของศาลมณฑลปราจีนในอดีตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) สมัยเป็นพระเจ้าน้องยาเธอฯ เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประทับเพื่อเป็นองค์ประธานคณะผู้พิพากษา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2489 ด้วยความงดงามและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของตัวอาคารทางกรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน แห่งชาติ

ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2539 และปัจจุบันใช้เป็นอาคารพุทธสมาคมฉะเชิงเทราไม่ไกลกันนักคือถนนพานิช ที่เรียงรายด้วยตึกแถวเก่าแก่ซึ่งทางจังหวัดได้ปรับปรุงทาสีบริเวณนี้ให้สวยงามเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมเอาไว้ เนื่องจากเคยเป็นย่านการค้ารุ่งเรืองในอดีตนักท่องเที่ยวสามารถเดินมาแวะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนถนนสายนี้ได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Categories: travel news