ความสามารถของเราในการทำสิ่งต่างๆได้ดีจะเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามที่จะทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แต่การทดลองหลายชุดแสดงให้เห็นว่าเพียงแค่เชื่อว่าเราทำงานหลายหน้าที่อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเราโดยทำให้เรามีส่วนร่วมในงานที่มีอยู่ ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์จิตวิทยาวารสารสมาคมจิตวิทยา

การทำงานหลายอย่างมักเป็นเรื่องของการรับรู้หรือแม้แต่ความคิด ไม่ว่าผู้คนจะมีส่วนร่วมในงานเดียวหรือหลายงานทำให้พวกเขารู้สึกว่ากิจกรรมนี้เป็นงานมัลติทาสก์จะเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทำงาน หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถให้ความสำคัญกับงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้เราอาจคิดว่าเรากำลังทำงานหลายอย่าง แต่เรากำลังสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ

Categories: health news