การวิเคราะห์เซลล์เดียวถูกใช้เพื่อทำความเข้าใจชนิดของเซลล์และหน้าที่ของพวกมันภายในเนื้อเยื่อ ความเป็นหุ้นส่วนขนาดใหญ่สร้างแผนที่เซลล์เดียวของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและกลยุทธ์การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนจำเป็นต้องแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกทางชีวภาพและทางคลินิกที่ก่อกวน เครื่องมือที่ทีมวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นในขณะนี้จะช่วยให้พวกเขาก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง

เพื่อดูว่ายีนมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการสร้างเนื้อเยื่อ เครื่องมือของเราพยายามที่จะจัดการกับกระบวนการบังคับใช้ที่ควบคุมสัณฐานวิทยาและฟังก์ชั่นของเซลล์อย่างแม่นยำ เครื่องมือนี้ใช้ทฤษฎีกราฟซึ่งเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เชิงนามธรรมที่มีโหนดเชื่อมต่อกันด้วยขอบ เมื่อคุณมีกราฟโครงสร้างคุณสามารถวัดความสำคัญของแต่ละโหนดสำหรับเครือข่าย ในกรณีนี้แต่ละโหนดเป็นยีนและความสำคัญถูกกำหนดเป็นหน้าที่ของยีนนั้นเป็นกุญแจสำคัญสำหรับระบบชีวภาพภายใต้การศึกษา

Categories: health news